Joomla Yubikey login

Mange Joomla nettider blir forsøkt hacket ved at botter eller mennesklige hackere prøver å bryte seg inn med brukernavn og passord.
I Joomla, har du muligheten til å aktivere YubiKey to - faktor autentisering, noe som vil gjøre det vanskeligere for uvedkommede / hackere å bryte seg inn. Jeg skal nå gå igjennom steg for steg, hvordan du går frem for å aktivere yubikey 2-faktor autentisering i Joomla CMS.

Joomla sikkerhet

Innledningsvis må jeg nevne at ingen ting er u-hackbart, alt som er på nett kan utnyttes og hackes. Om det er Wordpress, Joomla, Drupal eller andre webbserte grensesnitt, så er statusen den samme. Det er allikavel mange enkle grep man kan gjøre for å sikre Joomla websiden best mulig.

Underkategorier

Bli funnet i Google, og andre søkemotorer. I denne bloggen skriver vi om forskjellige faser og tips for søkemotoroptimalisering, også kalt SEO.