Trykk på klær og tekstiler

Kontakt oss

Følgende oppskrift kan benyttes for å tillate ssh/shell pålogging men samtidig hindre pålogging med brukernavn og passord.

  1. ssh-keygen -t rsa
  2. ssh-copy-id user@serve
  3. sudo nano /etc/ssh/sshd_config
    1. ChallengeResponseAuthentication no
    2. PasswordAuthentication no
    3. UsePAM no
  4. sudo /etc/init.d/ssh reload